Merrni parate pa ndryshuar pergjegjesine dhe angazhimin tuaj ne mbledhjen e faturave

Nepermjet procesit te Skontimit te Faturave ju mund te merrni parate e faturave te klienteve tuaj ne nivelin deri 90%. Ne ndryshim nga nje overdraft qe mund te merrni ne banke, niveli I financimit rritet automatikisht bashke me biznesin tuaj, pa pasur nevoje qe te rinegociohet. Kjo e ben sherbimin e Skontimit te Faturave nje menyre te shpejte dhe te thjeshte pa pasur nevoje te kaloni pergjegjesine ne mbledhjen e te ardhurave.

Si funksionon sherbimi I Skontimit te Faturave?

Me kete sherbim, ju fillimisht leshoni nje fature ne emer te klientit tuaj, I dergoni atij faturen origjinale dhe ne nje kopje te saj. Ne ju parapaguajme menjehere deri 90% te vleres se fatures. Personeli I kompanise tuaj me pas do te merret me mbarevajtjen e pageses se fatures nga klienti juaj e cila do te paguhet ne nje llogari prane kompanise tone. Pasi mbajme komisionet dhe perqindjen e financimit, ne ju dergojme  vleren e ngelur ne formen e rimbursimit.

Ky sherbim eshte ideal per ju nese keni nje xhiro vjetore me shume se 50,000,000 Leke dhe nje personel te trajnuar qe merret vete me likuidimin e faturave nga klientet tuaj. Ky sherbim ju lejon ju te injektoni kapital ne menyre te shpejte ne biznesin tuaj pa pasur nevoje te negocioni kredi me bankat ose te kerkoni shtim kapitali aksioneresh.

Avantazhet tuaja

 Me statistikat qe tregojne se kredite bankare jane ne renie, sherbimi I Skontimit te Faturave ngelet nje nga me te shpejtet dhe te thjeshtet ne llojin e tij.

 • Permiresim te kapitalit punues – ju nuk keni me nevoje te prisni deri ne 90 dite per te marre parate e sherbimeve/produkteve tuaja
 • Sherbimi eshte konfidencial – I gjithe informacioni mbi transaksionet do te trajtohet ne perputhje me ligjin per mbrojtjen e te dhenave te klientit.
 • Perfitoni 90% te vleres se fatures tuaj paradhenie
 • Parate do jene ne llogarine tuaj menjehere pasi te keni aplikuar tek Omnifactor per skontim te fatures
 • Ju ruani pergjegjesite mbi menaxhimin dhe likuidimin e fatures
 • Keni potencialin te rrisni financimin ne rast nevoje duke perfituar nga sherbimet e tjera qe ne ofrojme
 • Do te keni nje sherbim te shkeqlyer – do te keni menaxher te dedikuar me eksperience qe do te mund ta kontaktoni ne cdo moment

Kush mund ta perdore sherbimin?

 Sherbimi I Skontimit te Faturave eshte nje menyre e shkelqyer per te permiresuar fluksin e parase dhe pershtatet shume mire me nevojat e shume bizneseve, nga prodhuesit tek distributoret dhe kompanite e sherbimeve.

 • Ju duhet te jeni nje kompani qe I ofroni sherbimet/produktet tuaja ndaj kompanive te tjera
 • Ju duhet te keni nje xhiro vjetore mbi 50,000,000 Leke
 • Ju leshoni fatura me terma pagese nga 14 ne 90 dite
 • Ju keni nje personel te afte ne menaxhimin, grumbullimin e faturave dhe te kontrollit te kreditit ndaj klienteve

Pse Omnifactor?

 Ne kemi qene pionier ne kete sektor, ne jemi te afte te ofrojme cilesi te vertete ne sherbim dhe mjaftueshem fleksibel qe te personalizojme sherbimet tona ndaj ezigjencave tuaja.

Me Omnifactor ju mund te prisni:

 • Financim te bollshem dhe te menjehershem – deri 90% te vleres se fatures
 • Menaxhim profesional te llogarise tuaj – staf profesional me shume vite eksperience
 • Nje numer te larte sherbimesh shtese qe do ta lejojne biznesin tuaj te rritet natyrshem