Nder avantazhet kryesore te faktoringut jane:

  • Permireson kapitalin punues te bleresit
  • Permireson aksesin ne kapital te furnitorit
  • Me faktoring nuk rritet ekspozimi ne banke me debi te tjera
  • Ofron oportunitetin per te zgjeruar dhe personalizuar termat e tregtise
  • Ofron oportunitetin per te trajtuar cmime me te leverdisshme
  • Ofron oportunitetin per te pasur furnizues te rinj
  • Permireson raportet mes bleresit dhe furnizuesit
  • Faktoringu eshte nje instrument i thjeshte, fleksibel dhe shume funksional ne mbeshtetje te kapitalit punues dhe financimit afatshkurter te kompanise.