Faktoring

Nese jeni duke kerkuar fonde per te rritur biznesin tuaj, Faktoringu   ju lejon qe te keni akses te menjehershem ne kapitalin tuaj punues, duke cliruar menjehere kapitalet qe prisni te arketoni.

Parapagim faturash

Nepermjet ketij sherbimi kompania juaj cliron menjehere kapitalin punues duke ju financuar deri ne 90% te vleres se faturave te paraqitura per parapagim.

Faktoring i anasjellte

Klienti konkludon nje marreveshje me Omnifactor, ku ky I fundit pranon te  paguaje per llogari te klientit te pagueshmet e tij.

Sigurim I te Arketueshmeve

E fundit gje qe do te donit ne momentin e zgjerimit te biznezit tuaj do te ishte mospagesa nga ana e klienteve, qe do te demtonin pamase procesin e rritjes se aktivitetit tuaj. Fale sherbimit tone te Sigurimit nga Borxhi I Keq, ju do te jeni te qete ne zhvillimin e sipermarrjes tuaj.